ชื่อ - นามสกุล :นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก :-
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกเทศมนตรี