ชื่อ - นามสกุล :นายณราวุฒิ กลิ้งจักร
ตำแหน่ง :ปลัดเทศบาล
หน้าที่หลัก :-
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดเทศบาล