[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
รางวัลเกียรติยศ

ข้อมูลเทศบาล
แผนงานการพัฒนา
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลบริการ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 25 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
คำสั่ง-ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ( Covid-19)

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ( Covid-19)

ค้นหาจาก google
รายการ download ทั้งหมด     เพิ่ม download ใหม่
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
41 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565( อ่าน : 35 ) โดย admin_nonglong 1.41 MBs 15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
42 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565( อ่าน : 51 ) โดย admin_nonglong 6.85 MBs 16 งบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน
43 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565( อ่าน : 29 ) โดย admin_nonglong 1.17 MBs 15 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
44 สรุปราคากลางงานทางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยทุ่งลานนาถึงถนนเพชรรุ่ง ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ( อ่าน : 44 ) โดย admin_nonglong 293.73 KBs 17 ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
45 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยทุ่งลานนาถึงถนนเพชรรุ่ง ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กกทรอนิกส์( อ่าน : 53 ) โดย admin_nonglong 768.22 KBs 19 ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
46 สรุปราคากลางค่าก่องสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายซอยนายสมบูรณ์ - ฝายวังปาน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.33411( อ่าน : 49 ) โดย admin_nonglong 346.25 KBs 17 ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
47 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายสมบูรณ์ถึงฝายวังปาน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.33411 บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( อ่าน : 54 ) โดย admin_nonglong 763.3 KBs 18 ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
48 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566( อ่าน : 64 ) โดย admin_nonglong 9.68 MBs 42 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
49 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2540 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565( อ่าน : 57 ) โดย admin_nonglong 5.51 MBs 21 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
50 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565( อ่าน : 64 ) โดย admin_nonglong 6 MBs 24 งบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน
51 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน (Local Performance Asessment : LPA) ประจำปี 2565( อ่าน : 72 ) โดย admin_nonglong 2.84 MBs 26 ผลการประเมิน LPA , ITA
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565( อ่าน : 89 ) โดย admin_nonglong 1.6 MBs 34 รายงานการจัดหาพัสดุจัดซื้อ-จัดจ้าง
53 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565( อ่าน : 67 ) โดย admin_nonglong 7.04 MBs 28 งบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน
54 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565( อ่าน : 84 ) โดย admin_nonglong 1.44 MBs 49 ผลการประเมิน LPA , ITA
55 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2565( อ่าน : 247 ) โดย admin_nonglong 1021.82 KBs 32 ประกาศ-คำสั่ง-นโยบาย
56 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565( อ่าน : 158 ) โดย admin_nonglong 1.01 MBs 37 ประกาศ-คำสั่ง-นโยบาย
57 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565( อ่าน : 130 ) โดย admin_nonglong 508.11 KBs 35 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
58 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565( อ่าน : 114 ) โดย admin_nonglong 1.59 MBs 45 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
59 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565( อ่าน : 97 ) โดย admin_nonglong 4.84 MBs 38 งบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน
60 คำสั่งการรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองล่อง( อ่าน : 103 ) โดย admin_nonglong 334.96 KBs 48 ประกาศ-คำสั่ง-นโยบาย


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/48 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> 

  

   

  

เทศบาลตำบลหนองล่อง
เลขที่ 219 หมู่ 8 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650
@Copyright 2021 - 2023 | Nonglong | All Rights
Reserved AtomyMaxsite Edited by JKS