[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
รางวัลเกียรติยศ

ข้อมูลเทศบาล
แผนงานการพัฒนา
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลบริการ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
คำสั่ง-ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ( Covid-19)

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ( Covid-19)

ค้นหาจาก google
รายการ download ทั้งหมด     เพิ่ม download ใหม่
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2561- 2564( อ่าน : 51 ) โดย admin_nonglong 1.25 MBs 27 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564( อ่าน : 72 ) โดย admin_nonglong 3.88 MBs 32 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่ส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาให้หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส( อ่าน : 84 ) โดย admin_nonglong 3.22 MBs 34 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4 รายงานการติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 (6 เดือน)( อ่าน : 114 ) โดย admin_nonglong 609.27 KBs 33 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี 2564( อ่าน : 78 ) โดย admin_nonglong 5.15 MBs 28 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
6 การประกาศเจตนารมณ์ท้องถิ่นสุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2564( อ่าน : 108 ) โดย admin_nonglong 2.98 MBs 30 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
7 รายงานสถิติข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองล่อง ประจำเดือน มีนาคม 2564( อ่าน : 86 ) โดย admin_nonglong 1.04 MBs 32 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
8 รายงานสถิติข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองล่อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564( อ่าน : 81 ) โดย admin_nonglong 688.06 KBs 26 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
9 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ.2564( อ่าน : 99 ) โดย admin_nonglong 120.23 KBs 32 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
10 รายงานสถิติข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองล่อง ประจำเดือน มกราคม 2564( อ่าน : 93 ) โดย admin_nonglong 681.62 KBs 25 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
11 รายงานสถิติข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองล่อง ประจำเดือน ธันวาคม 2563( อ่าน : 66 ) โดย admin_nonglong 679.59 KBs 28 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
12 รายงานสถิติข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองล่อง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563( อ่าน : 71 ) โดย admin_nonglong 682.75 KBs 27 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
13 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำเดือนต.ค.63( อ่าน : 54 ) โดย admin_nonglong 685.26 KBs 24 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
14 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563( อ่าน : 89 ) โดย admin_nonglong 1.59 MBs 36 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
15 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. 2563( อ่าน : 88 ) โดย admin_nonglong 13.63 MBs 29 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
16 กิจกรรมการแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 9 ธ.ค. 63( อ่าน : 83 ) โดย admin_nonglong 1.71 MBs 27 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
17 ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต พ.ศ. 2563( อ่าน : 122 ) โดย admin_nonglong 8.13 MBs 47 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
18 มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ( อ่าน : 92 ) โดย admin_nonglong 98.14 KBs 37 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
19 ประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน( อ่าน : 117 ) โดย admin_nonglong 83.03 KBs 35 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
20 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน( อ่าน : 112 ) โดย admin_nonglong 341.2 KBs 35 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต


กำลังแสดงหน้าที่ 1/40 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> 

  

   

  

เทศบาลตำบลหนองล่อง
เลขที่ 219 หมู่ 8 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650
@Copyright 2020 - 2021 | Nonglong | All Rights
Reserved AtomyMaxsite Edited by Jakkarin