[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
รางวัลเกียรติยศ

ข้อมูลเทศบาล
แผนงานการพัฒนา
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลบริการ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
คำสั่ง-ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ( Covid-19)

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ( Covid-19)

ค้นหาจาก google
รายการ download ทั้งหมด     เพิ่ม download ใหม่
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564( อ่าน : 18 ) โดย admin_nonglong 532.45 KBs 4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564( อ่าน : 39 ) โดย admin_nonglong 1.2 MBs 4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 15/2564 ( อ่าน : 26 ) โดย admin_nonglong 1015.4 KBs 11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 14/2564 ( อ่าน : 27 ) โดย admin_nonglong 402.65 KBs 10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
5 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 7/2564( อ่าน : 35 ) โดย admin_nonglong 87.29 KBs 11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
6 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 13/2564 ( อ่าน : 29 ) โดย admin_nonglong 448.2 KBs 11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
7 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 12/2564 ( อ่าน : 36 ) โดย admin_nonglong 2.32 MBs 12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
8 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 11/2564 ( อ่าน : 35 ) โดย admin_nonglong 722.27 KBs 12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
9 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 10/2564 ( อ่าน : 48 ) โดย admin_nonglong 375.79 KBs 19 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
10 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 9/2564 ( อ่าน : 36 ) โดย admin_nonglong 857.49 KBs 18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
11 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 8/2564 ( อ่าน : 45 ) โดย admin_nonglong 682.72 KBs 19 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
12 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 7/2564 ( อ่าน : 71 ) โดย admin_nonglong 394.12 KBs 41 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
13 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6/2564( อ่าน : 80 ) โดย admin_nonglong 325.16 KBs 66 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
14 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6/2564 ( อ่าน : 66 ) โดย admin_nonglong 940.87 KBs 66 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
15 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2( อ่าน : 61 ) โดย admin_nonglong 413.34 KBs 21 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
16 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน( อ่าน : 61 ) โดย admin_nonglong 2.91 MBs 27 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
17 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564( อ่าน : 124 ) โดย admin_nonglong 14.26 MBs 23 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
18 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง รายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที 30 กันยายน 2563 พร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน( อ่าน : 65 ) โดย admin_nonglong 9.83 MBs 21 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
19 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4/2564 ( อ่าน : 89 ) โดย admin_nonglong 384.46 KBs 28 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
20 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564( อ่าน : 80 ) โดย admin_nonglong 892.42 KBs 27 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ


กำลังแสดงหน้าที่ 1/40 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> 

  

   

  

เทศบาลตำบลหนองล่อง
เลขที่ 219 หมู่ 8 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650
@Copyright 2020 - 2021 | Nonglong | All Rights
Reserved AtomyMaxsite Edited by Jakkarin