[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
รางวัลเกียรติยศ

ข้อมูลเทศบาล
แผนงานการพัฒนา
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลบริการ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 20 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
รายการ download ทั้งหมด     เพิ่ม download ใหม่
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564( อ่าน : 7 ) โดย admin_nonglong 14.26 MBs 4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง รายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที 30 กันยายน 2563 พร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน( อ่าน : 14 ) โดย admin_nonglong 9.83 MBs 1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4/2564 ( อ่าน : 40 ) โดย admin_nonglong 384.46 KBs 3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564( อ่าน : 29 ) โดย admin_nonglong 892.42 KBs 4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
5 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564( อ่าน : 40 ) โดย admin_nonglong 13.53 MBs 14 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
6 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564( อ่าน : 37 ) โดย admin_nonglong 423.79 KBs 10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
7 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563( อ่าน : 25 ) โดย admin_nonglong 576.12 KBs 11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
8 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง ผลการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563( อ่าน : 56 ) โดย admin_nonglong 6.3 MBs 13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
9 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563( อ่าน : 78 ) โดย admin_nonglong 2.55 MBs 18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
10 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564( อ่าน : 49 ) โดย admin_nonglong 0 Bytes 23 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
11 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปี 2562 พร้อมกับผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน( อ่าน : 63 ) โดย admin 5.46 MBs 28 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
12 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง ผลการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562( อ่าน : 74 ) โดย admin 3.34 MBs 22 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
13 ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563( อ่าน : 127 ) โดย admin 2.72 MBs 32 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
14 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2562( อ่าน : 56 ) โดย admin 465.83 KBs 25 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
15 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563( อ่าน : 52 ) โดย admin 1.2 MBs 21 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( อ่าน : 44 ) โดย admin 1.75 MBs 18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( อ่าน : 116 ) โดย admin 2.22 MBs 33 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม2561) ( อ่าน : 338 ) โดย admin 48.18 KBs 64 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ( อ่าน : 434 ) โดย thedsabannonglong@gmail.com 4.04 MBs 49 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ( อ่าน : 389 ) โดย thedsabannonglong@gmail.com 3.97 MBs 45 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ


กำลังแสดงหน้าที่ 1/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> 

  

   

  

เทศบาลตำบลหนองล่อง
เลขที่ 219 หมู่ 8 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650
@Copyright 2020 - 2021 | Nonglong | All Rights
Reserved AtomyMaxsite Edited by Jakkarin