[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
รางวัลเกียรติยศ

ข้อมูลเทศบาล
แผนงานการพัฒนา
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลบริการ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 20 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin_nonglong]
คำสั่ง-ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ( Covid-19)

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ( Covid-19)

รายการ download ทั้งหมด     เพิ่ม download ใหม่
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 คู่มือการปฏิบัติงานรับชำระภาษี( อ่าน : 19 ) โดย admin_nonglong 510.85 KBs 17 คู่มือ - แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ
2 คู่มือการปฏิบัติงานระบบจดทะเบียนพาณิชย์( อ่าน : 24 ) โดย admin_nonglong 470.72 KBs 5 คู่มือ - แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ( อ่าน : 14 ) โดย admin_nonglong 93.3 KBs 7 คู่มือ - แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ
4 คู่มือประชาชน การออกใบอนุญาตกิจการตลาด( อ่าน : 18 ) โดย admin_nonglong 158.13 KBs 10 คู่มือ - แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ
5 คู่มือประชาชน การออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ( อ่าน : 29 ) โดย admin_nonglong 289.35 KBs 10 คู่มือ - แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ
6 คู่มือประชาชน การออกหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร( อ่าน : 16 ) โดย admin_nonglong 146.36 KBs 6 คู่มือ - แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ
7 คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตกิจการจัดการสิ่งปฏิกูล( อ่าน : 16 ) โดย admin_nonglong 160.48 KBs 9 คู่มือ - แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ
8 คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตกิจการจัดการมูลฝอย( อ่าน : 25 ) โดย admin_nonglong 162.77 KBs 6 คู่มือ - แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ
9 คู่มือขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ( อ่าน : 25 ) โดย admin_nonglong 4.53 MBs 8 คู่มือ - แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ
10 คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์( อ่าน : 16 ) โดย admin_nonglong 577.83 KBs 8 คู่มือ - แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ
11 คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539( อ่าน : 18 ) โดย admin_nonglong 12.97 MBs 6 คู่มือ - แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ
12 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล-อบต.)( อ่าน : 26 ) โดย admin_nonglong 13.76 MBs 7 คู่มือ - แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ
13 คู่มือการรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์( อ่าน : 25 ) โดย admin_nonglong 1.46 MBs 11 คู่มือ - แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ
14 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21( อ่าน : 44 ) โดย admin_nonglong 1.57 MBs 8 คู่มือ - แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ
15 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ( อ่าน : 25 ) โดย admin_nonglong 951.97 KBs 8 คู่มือ - แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ
16 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร( อ่าน : 39 ) โดย admin_nonglong 1.16 MBs 8 คู่มือ - แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ
17 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22( อ่าน : 39 ) โดย admin_nonglong 1.23 MBs 8 คู่มือ - แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ
18 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33( อ่าน : 46 ) โดย admin_nonglong 1.58 MBs 7 คู่มือ - แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ
19 แจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ( อ่าน : 26 ) โดย admin_nonglong 931.46 KBs 11 คู่มือ - แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ
20 แจ้งดัดแแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ( อ่าน : 39 ) โดย admin_nonglong 946.2 KBs 7 คู่มือ - แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ


กำลังแสดงหน้าที่ 1/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> 

  

   

  

เทศบาลตำบลหนองล่อง
เลขที่ 219 หมู่ 8 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650
@Copyright 2020 - 2021 | Nonglong | All Rights
Reserved AtomyMaxsite Edited by Jakkarin