จันทร์ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2565

กิจกรรมอบรมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ (โครงการพระราชดำริ)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 )

กองสาธารณสุขจัดกิจกรรมอบรมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ (โครงการพระราชดำริ) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองล่อง 


เข้าชม 17  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2565
  
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ หมู่ 5 บ้านสันเหมือง

เนื้อหากิจกรรม :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอเวียงหนองล่องจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ หมู่ 5 บ้านสันเหมือง 


เข้าชม 17  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2565