จันทร์ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2565

ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ หมู่ 8 บ้านต้นผึ้งหล่ายลี้

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 )

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอเวียงหนองล่องตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ หมู่ 8 บ้านต้นผึ้งหล่ายลี้


เข้าชม 7  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2565