อังคาร ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2565

ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ หมู่ 9 บ้านวังสะแกงใต้

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00 )

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอเวียงหนองล่องตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ หมู่ 9 บ้านวังสะแกงใต้


เข้าชม 10  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2565