ชื่อ - นามสกุล :นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง
หน้าที่หลัก :Tel:0819617155
ที่อยู่ :67 หมู่ 1 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
Telephone :0819617155
Email :thedsabannonglong@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง