ชื่อ - นามสกุล :นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก :053-505048 ต่อ 19 ,081-9617155
ที่อยู่ :67 หมู่ 1 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120
Telephone :081-961715
Email :thedsabannonglong@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกเทศมนตรี