ชื่อ - นามสกุล :นางภัทรกร กรสินกิตติ
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :ลูกจ้างประจำ
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : จนท.บริการงานทั่วไป