ชื่อ - นามสกุล :นายณราวุฒิ กลิ้งจักร
ตำแหน่ง :ปลัดเทศบาล
หน้าที่หลัก :(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
ที่อยู่ :หมู่ 4 บ้านท่าหลุก ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
Telephone :0818842922
Email :-
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดเทศบาล