หมวดหมู่ : ข่าวและกิจกรรม
หัวข้อ : เทศบาลตำบลหนองล่อง ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลหนองล่อง ครั้งที่ 3/2564
โดย : admin_nonglong
อ่าน : 23
อังคาร ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

เทศบาลตำบลหนองล่อง ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลหนองล่อง ครั้งที่ 3/2564
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางกรรจนา จันทรเสนอ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลหนองล่อง ครั้งที่ 3/2564 โดยมีคระกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานการดำเนินการตามแผนการจัดบริการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลหนองล่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองล่อง